När assistansen blir tillståndspliktig

Det här inlägget beskriver hur kontrollen av personlig assistans har ökat, bland annat i form av reglering och tillståndsplikt för att bedriva verksamheten, är resonerande och redogör inte för samtliga lagar och regler inom området. Det främsta syftet är att belysa dilemmat som ibland uppstår mellan reformens starka betoning på frihet, egenmakt och egen kontroll å ena sidan och behovet av myndighetskontroll å andra sidan.

I år har lagen om stöd och service till vissa funktions- hindrade (LSS) funnits i 20 år. Fem insatser har varit tillståndspliktiga, det vill säga privata utförare har behövt tillstånd för att bedriva verksamhet, ända sedan lagen trädde i kraft. Några av dessa insatser är korttidsvistelse utanför det egna hemmet, bostad med särskild service för vuxna samt daglig verksamhet. Från början var det självklart att anordnande av personlig assistans inte skulle omfattas av tillståndsplikten.

Varför var det självklart?
Ett svar är att själva andemeningen i insatsen innebär att den assistansberättigade ska kunna välja vem som ska tillhandahålla assistansen och/eller vem som ska vara personlig assistent. Den assistansberättigade kan välja mellan att låta assistansen organiseras av sin kommun eller företag — kooperativ eller annan privat utförare — alternativt själv vara arbetsgivare för sina personliga assistenter.

Det skulle ha ansetts som en vingklippning att ä ena sidan driva igenom reformen personlig assistans och å andra sidan omedelbart begränsa rätten att välja. I början av 90-talet, när lagen trädde i kraft, var det med andra ord politiskt omöjligt att ens diskutera tillståndsplikt. Reformen bygger ju på att den assistansberättigade själv tar ansvar för sina val och att valfriheten att välja annan anordnare alltid finns om denne är missnöjd.

Idag har den politiska omöjligheten blivit verklighet. År 2010 antog riksdagen en ändring i lagen om LSS som resulterade i att anordnande av insatsen personlig assistans blev tillstånds- och anmälnings- pliktig verksamhet. Lagen trädde i kraft den i januari zon. Under åren har dessutom flera utredningar gradvis förändrat kriterierna för att få personlig assistans.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s