Kvalitetssäkring genom Lex Sarah

En kvalitetssäkring av personlig assistans har skett genom översynen av lex Sarah, som innehåller bestämmelser om anmälningar om missförhållanden. Skälet till att se över de tidigare bestämmelserna var att tillsynsmyndigheten inte per automatik fick kännedom om de anmälningar som inkommit till nämnder och huvudmän i enskilt bedriven verksamhet.

Inför den nya lex Sarah är att det mycket viktigt att bestämmelsen blir en central del i verksamheternas systematiska kvalitetsarbete (som nämnts tidigare). Tidigare skulle endast allvarliga missförhållanden anmälas, vilket kunde leda till osäkerhet om vad som kan vara allvarligt eller inte så allvarligt.

lex

Nya lex Sarah uppmanar var och en som tjänstgör eller har praktik inom socialtjänstens område att rapportera missförhållanden eller risker för missförhållanden till nämnd.

Om missförhållandena eller riskerna ar allvarliga ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla detta till Socialstyrelsen. Om rapporten bedöms beskriva ett missförhållande eller risk för missförhållande ska huvudmannen dessutom vidta åtgärder för att undanröja detta. Rapporter, anmälningar och de vidtagna åtgärderna ska fortlöpande dokumenteras och användas i det systematiska kvalitetsledningssystemet. Det är också förtydligat att lex Sarah omfattar personliga assistenter oavsett om den assistansberättigade har beslut enligt LSS eller assistansersättning enligt 51 § socialförsäkringsbalken.

Tillsynen kommer att genomgå ytterligare förändring

  • Identifiera krav och mål i lagstiftningen
  • Planera arbetet för att säkerställa dessa krav och mål — ta fram processer och rutiner
  • Riskanalyser
  • Utveckla och förbättra processer och rutiner — arbeta för att uppnå krav och mål
  • Arbeta utifrån fastställda processer och rutiner
  • Ta emot rapporter, klagomål och synpunkter utred, sammanställ och analyser
  • Följa upp och utvärdera resultatet egenkontroll

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s